Verksamhet2017-06-27T00:16:53+02:00

Verksamhet

Som familjehemskonsulenter ingår vi i ett mångårigt partnerskap med
– Uppdragsgivaren (t.ex. Socialtjänsten)
– Barnet/ungdomen (t.ex. ensamkommande flyktingbarn)
– Boendet (t.ex. familjehem/jourfamilj)
Med gedigna kunskaper och stort engagemang är vi rustade för ett långsiktigt, tryggt och högkvalitativt samarbete.

Uppdragsgivaren

Vi är själva socionomer och vet vikten av ansvarstagande partners. Genom att vara pålitliga, lättillgänga och lösningsorienterade siktar vi på ett fruktbart och smidigt samarbete idag och imorgon.

Barnet

Många av barnen har tidigare varit med om trauman, otrygghet och ensamhet. De har överlevt detta ofta genom stort mod och handlingkraft. Vi vill hjälpa dem till en nystart i livet där de får goda möjligheter att läka och utvecklas till lyckliga och självständiga individer och en välintegrerad del av samhället.

Boendet

Vi väljer våra familjehem, jourhem och kontaktfamiljer med omsorg! Dessa är hjärtat i vår verksamhet och genom kontinuerlig dialog, coaching och avlasning stödjer vi dem i deras viktiga insats och den läroprocess som deras värdskap innebär.

Vi utgår ifrån principen om barns behov i centrum (BBIC) och barns känsla av sammanhang (KASAM). Det innebär att vi kartlägger, dokumenterar och följer upp barnets individuella behov och hjälper det att förstå och hantra och på sikt finna mening och framgång i sin omgivning och i samhället.

 

Kort sagt vill vi att det nya livet ska bli ett läkande och utvecklande kapitel i våra nystartares liv!